Hees qorida

intaad doonto ayaad qori kartaa

"lacagtaada waa = 7,67$ waxaad qortay: 23 Heesood halka hore laguugu soo diray: USD

Waxaa kuu haray lacag gaareeso: -43 USD, si laguugu soo diro

by Masuul

14%