Heesaha Maalmo Gisho websetkaaga

Si heesaha Maalmo laga soo booqdo web-setkaaga waxaad u baaxantahay inaad isticmaasho Maalmo API Midkaa oo oo saamixaayo inn heesaha cusub  iyo heeso walbo webkaaga sitoos ah laga soo booqdo 

Tusaale ahaan hadii aad jecshahay heesaha cusub inaad ka soo saartid websetkaaga waxaad ubaahantahay code-kaan

<IFRAME style=”Z-INDEX: 100000; POSITION: fixed; BOTTOM: 0px; MARGIN-LEFT: -364px; LEFT: 50%” title=bottom:center height=100 border=0 src=”https://masuul.com/s3/hees/newsongs.php” frameBorder=0 width=834 scrolling=no></IFRAME>

Waxoona ka soo baxayaa hoos web beejkaaga waxii kale aad ubaahantahay fadlan naga soo xariiri Email-ka ah [email protected]